Juni

Tagit körkort, haft semester 2v, varit i Norrfällsviken, firat midsommar, tränat samt spelat minigolf lite överallt.